5,000,000ریال
سالانه
هاست 500 مگابایت
6,000,000ریال
سالانه
هاست 1 گیگ
11,080,000ریال
سالانه
هاست 2 گیگ
11,080,000ریال
سالانه
هاست 3 گیگ
20,000,000ریال
سالانه
هاست 5 گیگ پرترافیک
11,080,000ریال
سالانه
هاست نامحدود ویندوزی