1,500,000ریال
سالانه
هاست 500 مگابایت
2,100,000ریال
سالانه
هاست 1 گیگ
3,110,000ریال
سالانه
هاست 2 گیگ
4,000,000ریال
سالانه
هاست 3 گیگ
10,000,000ریال
سالانه
هاست 5 گیگ پرترافیک
4,900,000ریال
سالانه
هاست نامحدود ویندوزی