3,500,000ریال
سالانه
هاست 500 مگابایت
4,500,000ریال
سالانه
هاست 1 گیگ
5,500,000ریال
سالانه
هاست 2 گیگ
6,000,000ریال
سالانه
هاست 3 گیگ
13,000,000ریال
سالانه
هاست 5 گیگ پرترافیک
6,500,000ریال
سالانه
هاست نامحدود ویندوزی