اخبار

2020/06/15 پشتیبانی با تیکت

تمامی پشتیببانی های گروه برنامه نویسی کاکتوس از اول تیر ماه 1399 به صورت تیکت می باشد.

در صورت نیاز به تماس میتوانید فقط با شماره 33585304 تماس حاصل فرمائید.